• • •   Samen de beste zorg dichtbij

Wij zijn
Omring

Omring wortelt ruim honderd jaar in West-Friesland, de kop van Noord-Holland en op Texel. Wij zijn in de buurt wanneer goede zorg of ondersteuning nodig is. Van verzorging tot gespecialiseerde verpleging. Van behandeling tot revalidatie. Thuis of in één van onze 30 woonzorglocaties.
Omring. Samen de beste zorg dichtbij.

De Strategische koers 2022 tot 2026

De komende 5 jaar stijgt het aantal ouderen fors. De vraag naar chronische of acute zorg neemt toe, wordt complexer en breidt uit naar andere leeftijdscategorieën. Tegelijkertijd komt de betaalbaarheid van de zorg in het gedrang en is er krapte op de arbeidsmarkt.
Ook in deze veranderende tijden willen we ‘Samen de beste zorg’ blijven leveren. Dit betekent niet dat we het over een compleet andere boeg gooien. Integendeel! Wel scherpen we de visie en strategische koers aan met nog altijd onze kernwaarden ‘eigen regie, samen, positief en vindingrijk’ als vertrouwd kompas en met ‘positieve gezondheid’ als leidraad voor ons handelen.

38809-Logo-en-kernwaarden
Met zorg ontzorgen: de kernopgave van onze strategie

In een toekomst die zich kenmerkt door schaarste willen we meer dan alleen het hoofd bieden aan de toename van steeds complexere zorgvragen. We zetten alles op alles zodat mensen een waardevol en waardig leven kunnen leiden in alle levensfasen. We willen ‘met zorg ontzorgen’. Dat doen we vanuit de kernkwaliteiten waarmee we ons onderscheiden en met een waardegedreven aanpak die leidt tot de beste zorgprestaties tegen lagere zorgkosten en positieve ervaringen voor cliënten en medewerkers. De cliënt staat centraal, dus de medewerker op één en de professional in positie! We willen ‘er zijn’ voor iedereen die ons nodig heeft. Waarbij we elk mens als uniek zien, als één geheel en een onlosmakelijk deel van zijn of haar omgeving. We willen de gids zijn die complexe zorg in een complex zorglandschap toegankelijk maakt en de schouders eronder zet om echt het verschil te maken.

We willen de duurzame verbinder van organisaties en samenleving zijn. Verbinder ook van mensen, generaties en ideeën. Dat doen we vanuit een succesvolle, maatschappelijk ondernemende organisatie, die in tijden van schaarste de waarde van haar inzet voor cliënten en de samenleving werkelijk verhoogt. Met warme zakelijkheid, een hoog aanpassingsvermogen en de innovatiekracht die samen nodig zijn om diensten steeds verder te verbeteren en nieuwe diensten en initiatieven in de regio te ontwikkelen. Dat doen we vooral ook met onze ervaren zorgprofessionals en jonge talenten die we optimaal zullen toerusten om nieuwe rollen en taken op zich te nemen. Zij krijgen volop ruimte om te doen waar ze goed in kunnen en willen zijn. Om zich te ontwikkelen, te groeien en te bloeien. Dat is de basis van de zorg van de toekomst waar wij voor staan en gaan.

Omring, Onafhankelijk cliëntondersteuner, CLIO, Lenka Besseling

Omring werkt samen met VGZ
aan de beste zorg dichtbij

Omring werkt samen met VGZ in een alliantie. Vanuit een waardegedreven aanpak ontwikkelen we verschillende interventies waarin we onze klanten en medewerkers ontzorgen.  Initiatieven gericht op het versterken van de eigen regie, arbeidsbesparing of digitalisering staan centraal. Zo geven we duurzame toegankelijke en betaalbare zorg vorm. Een mooi voorbeeld is het inzetten van de zorgconsulent bij langer zelfstandig thuis wonen. De zorgconsulent van Omring is de spil van de klantbehoefte en wensen. Juist als de klant verder komt in de klantreis en vragen complexer worden, regelt de zorgconsulent dat de klant en zijn of haar omgeving tijdig juiste en passende zorg en ondersteuning ontvangt. De samenwerking in de alliantie met VGZ levert succesvolle interventies op als het gaat om klantwaarde, medewerkerswaarde, duurzaamheid en kwaliteit. Samen organiseren we de beste zorg dichtbij; toekomstbestendig, vanuit gezond met elkaar en door met zorg te ontzorgen.

2.2 VGZ
Omring, Onafhankelijk cliëntondersteuner, CLIO, Lenka Besseling