• • •   Omring kwaliteitsplan 2023

Voorwoord

Het kwaliteitsplan 2023 dat in een nieuwe vormgeving een mooi overzicht geeft van de kwaliteitsontwikkeling bij Omring is het eerste kwaliteitsplan waar de voormalige Vrijwaardlocaties in zijn opgenomen. Per 1 januari 2023 is namelijk de juridische fusie tussen Vrijwaard en Omring een feit. Het kwaliteitsplan vloeit voort uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg dat nog steeds van kracht is. Het plan heeft dus specifiek betrekking op de woonzorglocaties en de langdurige zorg die thuis wordt verleend, bijvoorbeeld op basis van een Volledig Pakket Thuis. Landelijk is er beweging om te komen tot een meer integraal kwaliteitskader voor de ouderenzorg. Deze ontwikkeling ondersteunen we en daarom richten we ons op een breder kwaliteitsjaarplan voor 2024 waarin naast de langdurige zorg ook de wijkverpleging, geriatrische revalidatie/herstelzorg en verschillende vormen van dienstverlening zijn opgenomen.

Herijkte koers

In deze versie is onze herijkte koers het vertrekpunt. Cliënten en hun naasten staan centraal en dus onze medewerkers en hun vak op één. Hierin vatten we de afhankelijkheid samen die er is tussen goede en beschikbare zorg en de aanwezigheid van gedreven en vakbekwame zorgprofessionals. Investeren in kwaliteit is daarmee meer dan investeren in zorginhoudelijke onderwerpen en gaat dus ook heel erg over de zorg voor onze medewerkers en de opgave voldoende mensen naar de zorg te trekken en te behouden.

Met zorg ontzorgen

Een tweede belangrijk vertrek punt is ‘met zorg ontzorgen’. Uiteindelijk is het zo lang mogelijk gezond en zelfstandig blijven de grootste opgave. Als dat moeilijker wordt is zorg gericht op het kunnen blijven voeren van eigen regie en is samenwerking met familie en naasten steeds belangrijker. Wat dat laatste punt betreft, hierin schuilt misschien wel de grootste uitdaging. De toenemende vergrijzing vraagt om een gezamenlijke inspanning waarbij naast familie en naasten ook buurten en wijken een steeds belangrijker rol gaan krijgen bij zorg- en ondersteuningsvragen. De kwaliteit en vitaliteit van de directe leefomgeving heeft echt betekenis voor mensen die nog thuis wonen, maar ook voor de kwaliteit van leven in woonzorglocaties. Samen investeren we hierin als cliëntenraden, bestuur en organisatie.

Logo_Omring_FC

We wensen iedereen veel leesplezier en inspiratie bij het lezen van dit kwaliteitsplan en wensen iedereen die hieraan gaat werken veel succes.

Arie Epskamp
Voorzitter Centrale Cliëntenraad

Jolanda Buwalda
Frido Kraanen
Raad van Bestuur