Van digitaal doen naar digitaal zijn

Met minder mensen meer werk verzetten; daarbij speelt digitalisering een grote rol. Het belang hiervan is door Omring verwoord in de meerjarenvisie op digitalisering.

7. Van digitaal doen naar digitaal zijn

Digitalisering, zoals spraakgestuurd rapporteren of het snel meten van vitale waarden met Promeso Vitalsign, levert tijd op en verbetert preventie. Zorgoproepsystemen en zorgdomotica voorspellen de ontwikkeling van gezondheid en welzijn van onze cliënten en helpen ons preventieve maatregelen te nemen. Bovendien gaat “Mijn Omring” – ons toekomstige digitale cliëntenportaal – onze cliënten meer regie geven over de invulling van zorgbehoeften.

Medewerkers helpen bij digivaardigheid

Omdat digitaliseren niet voor iedereen even gemakkelijk is, zet Omring actief in op het digivaardiger maken van medewerkers. Hiervoor stellen we verschillende activiteiten en leermiddelen in. We hebben digicoaches, een digitest en een basisscholing voor nieuwe medewerkers en we ontwikkelen een digivaardigheidscheck voor alle medewerkers. Daarnaast maken we gebruik van leuke leermiddelen zoals een online escaperoom over zorgtechnologie (Hendrik’s Escape room), een e-Skillslab en een workshop over zorgtechnologie.
Voor verpleegkundigen die zich willen ontwikkelen op het gebied van zorgtechnologie riepen we samen met Inholland de post-hbo-opleiding ‘innoveren in zorg en welzijn met technologie’ in het leven. De eerste groep heeft de opleiding inmiddels afgerond. In september 2023 start een nieuwe groep.

Duurzame zorg met innovatieve technologie

We beseffen bij Omring als geen ander dat mens en maatschappij voortdurend veranderen. En dus kijken we óók vooruit. Naar nieuwe trends en nieuwe zorgvragen. Naar technologische ontwikkelingen en innovatieve preventie -zorg en behandelmethodes. Het werken met nieuwe technologieën vergt een omslag. Niet alleen bij cliënten maar ook bij zorgmedewerkers. En gelukkig zijn we binnen Omring hard aan het werk om deze omslag te maken. Voorbeelden hiervan zijn het werken met slim incontinentiemateriaal, het opleiden van medewerkers met behulp van een slimme bril op afstand of het gebruik van leefcirkels. Maar ook doen we tests met nieuwe, innovatieve systemen. Zo werkt onze onderzoeksafdeling met Vilans samen aan een test met een geautomatiseerd systeem dat mensen die daar niet toe in staat zijn zelfstandig uit bed kan tillen en zittend onder een automatische douche kan zetten.

image004-scaled