Succesvol organiseren

Medezeggenschap, aansturing, kwaliteitsmanagement; een organisatie functioneert alleen als de randvoorwaarden op orde zijn. Daarnaast speelt de relatie met de maatschappij een grote rol. Omring wil maatschappelijk verantwoord ondernemen. We houden verbinding met onze ketenpartners (zoals gemeenten, woningbouwcoöperaties, collega zorgaanbieders, onderwijs en wetenschap) om als organisatie alle toekomstige uitdagingen aan te kunnen.

H6 succesvol organiseren

De cliëntenraden zijn de ogen en oren in de organisatie

De locaties binnen Omring hebben een eigen of geclusterde cliëntenraad die bestaat uit bewoners en/of vertegenwoordigers van bewoners. Daarnaast is er een cliëntenraad voor de thuiszorg. Deze raad is samengesteld op basis van werving en selectie vanuit verschillende (potentiële) cliëntengroepen in de maatschappij.
Op Omringniveau is er de Centrale Cliëntenraad (CCR). Deze is tot stand gekomen op basis van een samenwerkingsdocument tussen de Raad van Bestuur en de cliëntenraden van Omring. Leden van de CCR zijn in veel gevallen de voorzitters van de cliëntenraden: op die manier is

er sprake van een natuurlijke verbinding tussen de cliëntenraden en de CCR.
De CCR heeft zich ook ontwikkeld als strategische partner. Bij innovatie en beleid is zij vertegenwoordigd in projectgroepen. Op landelijk niveau benut zij haar invloed via de vaste Kamercommissie en andere relevante netwerken. Daarnaast fungeert zij als cliëntenpanel voor zorgkantoor en zorgverzekeraars. De CCR heeft een kwaliteitscommissie die zich specifiek richt op kwaliteitsthema’s binnen Omring, zij zijn gesprekspartner bij onder meer de totstandkoming van het kwaliteitsjaarplan en jaarverslag.

Klik op de afbeelding voor een vergroting.
Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Sturen op kwaliteit

Om te kunnen sturen op kwaliteit moet deze zichtbaar zijn voor degenen die het kwaliteitsroer in handen hebben. Het Omringkwaliteitsmodel beschrijft meetbare kwaliteit en merkbare kwaliteit. Het model verdeelt kwaliteit van zorg daarnaast in drie aspecten: de relationele, professionele en organisatorische kwaliteit.

Omring draagt bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen

Omring vindt dat zorgorganisaties actief aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid (MVO) moeten werken. Daarom brengen wij het onder in een programma, waarbij we kiezen voor zichtbare en impactvolle thema’s die passen bij onze kernwaarden. Het programma kent drie programmalijnen: vitaal en inclusief, gezonde omgeving en duurzaam zorgstelsel. Daarnaast hebben we een icoonproject waar alle lijnen samenkomen: het Groene Verpleeghuis op Texel.

Ailin Haijer programmamanager MVO: “Onze samenleving verandert. Wij willen niet afwachten, maar zelf aan zet blijven. De zorgprofessionals van nu vragen steeds vaker naar duurzaamheid. Maar ook partners waarmee we samenwerken. Met een groen verpleeghuis maken we concreet dat het kan, voor onszelf én de sector.”

Verbinding met onderwijs en wetenschap

4.1.d-Tijdens-drukte-moeten-we-het-werk-echt-samen-doen

Marije Holstege

Bijzonder lector geriatrische revalidatie bij Hogeschool InHolland & hoofdonderzoeker en wetenschappelijk strategisch adviseur bij Omring

Omring wil onderzoek en leren integraal onderdeel laten zijn van het dagelijkse werk van de professionals. Daarom zoeken we met interne onderzoeksprogramma’s, innovatie en intensivering van het opleidingspotentieel de verbinding met onderwijs en wetenschap.
Het koppelen van onderzoek in de praktijk aan universiteiten, hogescholen en kennisinstituten, draagt bij aan aantoonbare verbetering van kwaliteit van zorg en behandeling, evidence based werken en continu leren en ontwikkelen. Zo verbeteren we de zorg voor de cliënt.
Omring is lid van het Universitair Netwerk Ouderenzorg-AmsterdamUMC (UNO) en de themagroepen goede zorg bij hersenaandoeningen, goede organisatie van zorg en goede zorg voor revalidanten. Ook zijn we actief in de herstelzorg met GRZPlus, een samenwerkingsverband met De Zorgcirkel met het TOPCARE-predicaat. Daarnaast nemen we deel aan een bijzonder lectoraat in samenwerking met Hogeschool Inholland. Marije Holstege gaat zich toeleggen op dit vraagstuk; zij is sinds september 2022 bijzonder lector Geriatrische revalidatie bij Hogeschool InHolland.

Naast haar lectorschap is zij bij Omring werkzaam als hoofdonderzoeker en wetenschappelijk strategisch adviseur. Hierbij is ook het practoraat gericht op zorgtechnologie aangesloten dat we in samenwerking met VONK (ROC-kopnh) hebben opgezet. Het practoraat is een werkvorm waarbij docent-onderzoekers en specialisten samen praktijkonderzoek doen. De inzet van zorgtechnologie draagt bij aan toekomstbestendige ouderenzorg én innovatie in het onderwijs en de beroepspraktijk.
Een voorbeeld van een langlopend onderzoek is onze deelname aan het GOEDZO-consortium. Oftewel: goede voeding, goede zorg. We ambiëren door middel van onderzoek bij te dragen aan de innovatie en verbetering van voedingszorg in de verpleeghuiszorg.
Daarnaast loopt er een drietal onderzoeken met RAI-data. Deze zijn gericht op mondzorg, positieve gezondheid en de impact van de implementatie van RAI op het functioneren en de veiligheid van bewoners. In deze onderzoeken werken we samen met prof. dr. Hein van Hout, hoogleraar ouderenzorg en interRAI-fellow Amsterdam UMC.