4.2. a Werken en leren bij Omring (1)
Werken en leren bij Omring

Ook bij Omring merken we dat het moeilijk is om nieuwe zorgcollega’s te vinden. Opleiden is essentieel. Op Texel werken we samen met het ROC (Regionaal Opleidingscentrum) waar leerlingen een interne opleiding volgen. De studenten krijgen een leerarbeidsovereenkomst en komen in dienst van Omring. Tot nu toe zitten de opleidingen elke keer vol.
Locatie Lindendael in Hoorn startte dit najaar met ‘het Leerhuis’ en biedt samen met het ROC mbo-opleidingen aan tot verzorgende IG en verpleegkundige. Praktijkopleiders en studentcoaches – zorgmedewerkers van Lindendael – begeleiden de leerlingen. Zij lopen met de studenten mee en onderhouden de contacten met de werkvloerbegeleiders. Het onderwijs is zoveel mogelijk maatwerk. Naast de 35 leerlingen die in Lindendael studeren, biedt het Leerhuis plek aan 20 extra leerlingen.
De ervaringen zijn tot nu toe erg goed. We bekijken of we deze manier van werken elders binnen Omring toe gaan passen.

Studentenreis

Het zorgen voor voldoende zorgprofessionals is een grote uitdaging. Naast kwantiteit is ook gerichte aandacht voor de kwaliteit. Vanuit dat oogpunt is de Studentenreis geïntroduceerd waarin het leerwerkklimaat op alle locaties wordt onderzocht en geoptimaliseerd, zodat studenten in een goede omgeving kunnen leren en werken.

Omring, Thuis 16, Inspirerend verhaal, Sheryl Salvatierra, verzorgende IG in opleiding bij locatie Overvest, bewoner meneer Theun Rooker
Opleiden van anderstaligen

Omring, het Horizon College, Werksaam en Fiolet Taaltrainingen ontwikkelden een opleiding voor anderstaligen. Op deze manier willen we ook deze doelgroep stimuleren om te gaan werken in de zorg.
Omring zorgt voor voldoende leerwerkplekken binnen dit traject. In het eerste jaar gaan de leerlingen drie tot vier dagen naar school en lopen daarnaast stage, vanaf het tweede jaar werken de studenten vier dagen op locatie en gaan ze één dag naar school.
Een win-win situatie voor alle partijen. De leerlingen maken een grote ontwikkeling door en dragen hun steentje bij aan het tekort in de zorg. Zo is Omring een aantal enthousiaste en gemotiveerde medewerkers rijker!

Omgaan met onbegrepen gedrag

‘Onbegrepen gedrag’ komen we tegen op al onze locaties. Hoe medewerkers daar goed mee om kunnen gaan, is al sinds 2019 een belangrijk thema voor Omring. In dat jaar implementeerden we het zorgpad onbegrepen gedrag. Alle woonzorglocaties met behandeling zijn inmiddels geschoold en bijna alle locaties hebben hun certificaat behaald.
In 2023 borgen we het zorgpad verder. We houden tussentijdse audits op gecertificeerde locaties en houden actief de deskundigheid van de medewerkers op peil met weerbaarheids-, herhalings- en verdiepingstrainingen. Daarnaast zijn er casuïstiekbesprekingen en bieden aandachtfunctionarissen en het MET-team ondersteuning op de werkvloer.
In 2023 willen we op alle locaties van Omring en voor de thuiszorgteams een basisscholing onbegrepen gedrag aanbieden. Het accent ligt hierbij niet op het Zorgpad maar op kennis van (vormen van) onbegrepen gedrag en benaderingsadviezen.

Psycholoog Kaylee van de Meent werkt op de locaties De Schakel en Snijdersveld al anderhalf jaar met het zorgpad. “Voorheen werd ik er als psycholoog vaak bijgehaald als er problemen waren, zoals agressie. Het is lastig om zulk gedrag om te buigen, helemaal als je de oorzaak niet meer kunt achterhalen. Bij het zorgpad gaat het om vroege signalering. De kern is dat het geen onbegrepen gedrag meer is als je er op tijd bij bent. Als je vroegtijdig signaleert en de oorzaak achterhaalt, kun je er meteen wat aan doen. Zo kun je voorkomen dat gedrag escaleert.”

4.2 onbegrepen gedrag model