• • •   Cliënt centraal

dús de
medewerker
op 1!

Cliënt centraal, dús de medewerker op 1. Omring wil de beste zorg bieden. Dat kan alleen als er voldoende medewerkers zijn die goed zijn in hun vak en die met plezier bij Omring werken omdat zij ervaren dat hun werk betekenisvol is. Ze denken mee en werken samen in hun team. Tevens zijn ze vitaal en voelen zich gewaardeerd.

We vragen medewerkers zelf en in hun team actief aan de slag te zijn met hun vakmanschap, ontwikkeling, zeggenschap; en zo bij te dragen aan de cliënt centraal. Samen zijn we Omring.

Binnen het programma Dus Medewerker op 1! is er een aantal programma’s en projecten benoemd. Deze programma’s lopen tot en met 2026. Elke 4 maanden stellen we vast welke programma-onderdelen en projecten worden aangepakt. Belangrijke aandachtspunten voor aankomende periode zijn het opzetten van een transparant functiehuis, verdere professionalisering van het roosteren, continuering van bestaande verbeteringen zoals het leiderschapsprogramma en planvorming voor aantrekken en behouden van medewerkers. Het uiteindelijke doel: in 2026 de meest aantrekkelijke werkgever te zijn in de regio, met vitale, vakbekwame en trotse medewerkers.

6.1.b. Professional in positie met krachtige MAR
Professional in positie met krachtige MAR

Cliënt centraal, dus de Medewerker op 1 en de Professional in Positie. Omring hecht veel waarde aan het ontwikkelen van professioneel leiderschap. Daarom hebben professionals een formele adviespositie in de MAR (multidisciplinaire adviesraad); een adviesraad die multidisciplinair is samengesteld zodat alle perspectieven in beeld zijn. Na de voorbereiding in 2022 door een groep enthousiaste zorgprofessionals, kan de MAR in het voorjaar van 2023 een vliegende start maken.
De MAR adviseert de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd vanuit een multidisciplinair en beroepsinhoudelijk perspectief over beleidsontwikkeling die het vak van de zorgprofessional raakt. Het doel van de adviezen is het verbeteren, ontwikkelen en waarborgen van de kwaliteit en veiligheid van zorg binnen Omring én bijdragen aan de ontwikkeling van beroepsinhoudelijke professionalisering, zeggenschap en werkplezier van de zorgprofessionals.
De MAR maakt een jaarplan voor 2023 dat verbinding legt met de strategische programma’s en stelt een communicatieplan op om alle andere zorgprofessionals bij de MAR te betrekken. Zo komen zorgprofessionals niet alleen in positie in de MAR maar ook in de dagelijkse uitoefening van hun vak.

Vindingrijker werken

Vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt; we moeten meer doen met minder mensen. Dat kan alleen door anders te werken. Bij Omring gaan we samen, positief en vindingrijk aan de slag. Bijvoorbeeld met technologie, door processen efficiënter te maken en mensen uit andere sectoren in te zetten.

Leren, ontwikkelen en opleiden

Bij Omring stimuleren en faciliteren we medewerkers actief bij hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Dat doen we met trainingen, specifieke leertrajecten en door stevig in te zetten op het opleiden van nieuwe zorgprofessionals. We richten ons op verschillende groepen instromers en op doorstroommogelijkheden.

Omring, Thuis 15, Tradities, Sporten met collega's in het bos. Demi Knook (blond haar & bril), Jo Timmer-Buijsman (blauwe sportkleding), Jeske Tjepkema (donker haar in knot, paarse veters)

Samen vitaal voor minder verzuim

Omring wil een vitale organisatie zijn. De basis daarvoor vormen een duidelijke missie, heldere taken en verantwoordelijkheden, een open cultuur, faciliterend en coachend leiderschap, vakontwikkeling en goede arbeidsvoorwaarden. We stimuleren werkplezier, voeren een preventief verzuimbeleid en zien Positieve gezondheid als richtinggevend.