De juiste zorg op de juiste plek

De Omringstrategie sluit aan op het landelijke programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen. Zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen, eventueel ondersteund door zorgprofessionals, vrijwilligers en mantelzorgers in een passende woonomgeving.
Als het echt niet meer gaat, moet er plek zijn in een verpleeghuis. Daarom zijn we trots op onze intramurale mogelijkheden.

Omring, Onafhankelijk cliëntondersteuner, CLIO, Sanne van Veen

De zorgconsulent als gids

Zorgconsulenten begeleiden cliënten tijdens de hele klantreis. Cliënten en mantelzorgers gebruiken verschillende faciliteiten zoals de Omringwinkel, de klantenservice, de website en de Omringpas. Zorgconsulenten informeren cliënten over (financiële) mogelijkheden, het best passende aanbod en ondersteunen cliënten en hun naasten. Uitgangspunten zijn het versterken van de eigen regie en positieve gezondheid. Door een passend aanbod van diensten en producten kan de cliënt vaak langer thuis wonen.
Zorgconsulenten ontzorgen de zorgprofessional, door administratieve en coördinerende taken over te nemen. Ze sluiten aan bij multidisciplinair overleg, helpen bij indicatiestellingen en ondersteunen bij het inzetten van informele hulp. Hierdoor kunnen zorgmedewerkers zich meer richten op het verlenen van directe zorg.
Kortom: de zorgconsulent is een onmisbare schakel voor zowel cliënten als zorgmedewerkers en behandelaren.

Beschermd wonen

Ouderen die niet meer thuis kunnen blijven wonen, moeten in een beschermde omgeving verzorgd kunnen worden. Om dit te faciliteren behoudt Omring de bestaande intramurale plekken. Daarnaast willen we de benodigde zorg op een veilig en kwalitatief goed niveau houden. Dit betekent dat we binnen het primaire proces ‘anders’ gaan werken.
Dit ‘anders’ werken is één van de speerpunten in het programma ‘Transitie Wonen en Zorg’. We beginnen met het bekijken van de locatieprofielen: welke doelgroep kunnen we op welke locatie verzorgen en behandelen en welke diensten en faciliteiten passen daarbij. Op basis van deze profielen passen we de samenstelling van de teams van zorgprofessionals en behandelaren aan. Medewerkers verbeteren - net als bij programma Spil in de Wijk - het methodisch proces vanuit de vijf professionele rollen die iedere zorgprofessional heeft.
In het programma ‘Transitie Wonen en Zorg’ is bovendien expliciete aandacht voor de betrokkenheid van cliënten en mantelzorgers tijdens het hele zorgproces.
Naast professionele zorg is de inzet van hulpmiddelen, technologieën en informele hulp standaard onderdeel van de zorgverlening. Daarom zoeken we binnen dit programma aansluiting bij andere strategieprogramma’s zoals digitalisering en dus medewerker op 1!

Omring, eHealthweek, Medido
5.3 informele hulp

Informele hulp

De inzet van de samenleving is hard nodig om de zorg toekomstbestendig te houden. Daarom ontwikkelt Omring een breed programma, met als uitgangspunt dat het informele netwerk meer ‘coproducent’ wordt van de zorg. Door effectief en efficiënt gebruik te maken van mensen en systemen om de cliënt heen blijft de cliënt langer in de eigen woonomgeving zonder ‘formele’ zorg nodig te hebben.