Colofon

Kwaliteitsplan 2023 is een uitgave van Omring. 

REDACTIE & ORGANISATIE

Omring, Devani

Tekst

Omring, Betekst

Fotografie

Omring

Omring Magazine
Nieuwe Steen 36
1625 HV Hoorn
omring.nl

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder voorafgaand toestemming van de redactie.

Omring, Thuis 18, Vrijwaard, Voorgesteld, Gaby Izaksson, Medewerker van Ontmoetingscentrum De Soos (dagbesteding), locatie Golfstroom